(16) 3700-7333
IMÓVEIS PARA VENDA

 • FRANCA

  SANTA GIANA

  APARTAMENTO

  R$ 190.000,00
  N/D 03Id: 1605
 • FRANCA

  SANTA GIANA

  APARTAMENTO

  R$ 195.000,00
  N/D 02Id: 1607
 • FRANCA

  JARDIM SANTA LÚCIA

  APARTAMENTO

  R$ 180.000,00
  N/D 01Id: 1457
 • FRANCA

  SANTA GIANA

  APARTAMENTO

  R$ 190.000,00
  N/D 02Id: 1250
 • FRANCA

  JARDIM SANTA LÚCIA

  APARTAMENTO

  R$ 200.000,00
  N/D 02Id: 1247
 • FRANCA

  SANTA GIANA

  APARTAMENTO

  R$ 200.000,00
  N/D 02Id: 1609
 • FRANCA

  RESIDENCIAL ZANETTI

  CASA

  R$ 190.000,00
  N/D 02Id: 1970
 • FRANCA

  JARDIM SANTA LÚCIA

  APARTAMENTO

  R$ 200.000,00
  N/D 02Id: 1243
 • FRANCA

  SANTA GIANA

  APARTAMENTO

  R$ 190.000,00
  N/D 03Id: 1604
 • FRANCA

  ESTAÇÃO

  APARTAMENTO

  R$ 240.000,00
  N/D 01Id: 1804
 • FRANCA

  RESIDENCIAL AMAZONAS

  APARTAMENTO

  R$ 250.000,00
  N/D 02Id: 1502
 • FRANCA

  PARQUE FRANVILLE

  CASA

  R$ 210.000,00
  2 2Id: 1216
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

 • FRANCA

  ESTAÇÃO

  APARTAMENTO

  R$ 900,00
  N/D 01Id: 1807
 • FRANCA

  SÃO JOSÉ

  COMERCIAL

  R$ 5.000,00
  N/D N/DId: 1918
 • FRANCA

  ESTAÇÃO

  APARTAMENTO

  R$ 1.000,00
  N/D 02Id: 1808
 • FRANCA

  ESTAÇÃO

  APARTAMENTO

  R$ 1.000,00
  N/D 02Id: 1809